iStock 1472086290
ISO standards quality control, assurance and warranty business technology concept. Touching on screen with ISO and globe icons on smart background. ISO Standard certification. Modern ISO banner.
Certyfikaty

Certyfikaty

Jako firma Termo-Precyzja, zobowiązujemy się do dostarczania wyrobów najwyższej jakości oraz spełniania oczekiwań naszych klientów. Dążymy do ciągłego doskonalenia naszych procesów produkcyjnych oraz zapewnienia pełnej zgodności z normami branżowymi i wymaganiami klientów.

W naszym zaangażowaniu w jakość i doskonałość zdobyliśmy certyfikaty potwierdzające nasze wysokie standardy produkcyjne oraz systemy zarządzania jakością.

Nasze Akredytowane Laboratorium Pomiarowe jest laboratorium wzorcującym świadczącym usługi zarówno w obszarze temperatury (termometria elektryczna i termometria radiacyjna) jak i wielkości elektrycznych (napięcie i prąd DC, napięcie i prąd AC, rezystancja DC i elektryczna symulacja temperatury).