Akredytowane Laboratorium Pomiarowe 

Laboratorium Pomiarowe TERMO-PRECYZJA zostało utworzone, aby wzorcować urządzenia pomiarowe zgodnie z wymaganiami i poprawną praktyką metrologiczną. Laboratorium jest kontynuacją powstałego w 1983 roku Laboratorium Pomiarowego PRECYZJA.

Laboratorium Pomiarowe TERMO-PRECYZJA  jest laboratorium wzorcującym świadczącym usługi zarówno w obszarze temperatury (termometria elektryczna i termometria radiacyjna) jak i wielkości elektrycznych (napięcie i prąd DC, napięcie i prąd AC, rezystancja DC i elektryczna symulacja temperatury).    

Klientami Laboratorium są zakłady przemysłowe z różnych dziedzin gospodarki: zarówno przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego, jak i ciepłownictwa oraz energetyki.

Dzięki stosowaniu nowoczesnego, dokładnego wyposażenia pomiarowego takich firm jak: FLUKE CALIBRATION, FLUKE IG, FLUKE PROCESS INSTRUMENTS, Anton Paar, AMETEK JOFRA, Keithley, HERAEUS, ISOTECH, DATAPAQoraz wykwalifikowanemu i kompetentnemu personelowi, laboratorium zapewnia wykonywanie najdokładniejszych pomiarów, zgodnych z przejętymi metodami krajowymi i międzynarodowymi.   

Dzięki opracowanym procedurom pomiarowym jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom najwyższy poziom wykonywanych wzorcowań. Nasza rzetelność, profesjonalizm i doświadczenie dają gwarancję nie tylko precyzyjnych, wiarygodnych wyników, ale także terminowe wykonywanie zleceń.

Działalność laboratorium obejmuje wzorcowanie przyrządów pomiarowych w zakresie udzielonej akredytacji zgodnie z procedurami wzorcowania:

PW-01 Radiacyjne czujniki temperatury,
PW-02 Czujniki termometrów rezystancyjnych,
PW-03 Termometry elektryczne,
PW-04 Czujniki termoelektryczne. Metoda wzorcowania z wewnętrzną kompensacją zimnych końców,
PW-05 Czujniki termoelektryczne. Metoda wzorcowania z kompensacją zimnych końców w zerostacie,
PW-06 Mierniki i źródła wielkości elektrycznych,
PW-07 Mierniki i symulatory temperatury.

Laboratorium TERMO-PRECYZJA realizuje wzorcowania i usługi pomiarowe, również poza zakresem akredytacji. Realizowane wzorcowania obejmują również pomiary ciśnienia, pomiary z wykorzystaniem wzorców masy, pomiary przepływu.

Laboratorium w odpowiedzi na zapotrzebowania przemysłu lotniczego oraz automotive przeprowadza profilowania temperaturowe w obróbce cieplnej (TUS – Temperature Uniformity Survey oraz SAT – System Accuracy Test) zgodnie z normą AMS2750E oraz CQI9 między innymi za pomocą urządzeń firmy Datapaq. 

Laboratorium realizuje usługi zarówno w swojej siedzibie, jak i poza nią. Podczas wyjazdów do  klientów, przyrządy pomiarowe wzorcowane są na liniach produkcyjnych, co pozwala zmniejszyć koszty związane z wyłączaniem linii.

Akredytowane Laboratorium Pomiarowe
Akredytowane Laboratorium Pomiarowe
Akredytowane Laboratorium Pomiarowe
Termometry na podczerwień i kontaktowe Fluke 568
Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego

Zakres akredytacji Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego AP 189 znajdziesz tutaj.