Utrzymanie Ruchu z Termowizją: Szkolenie Specjalistyczne

Poznaj skuteczne techniki diagnostyki maszyn dzięki szkoleniu obsługi kamer termowizyjnych w utrzymaniu ruchu. Nasz kurs zapewnia kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania termowizji w identyfikacji usterek oraz monitorowaniu stanu technicznego urządzeń przemysłowych.

Skorzystaj z możliwości nauki pod okiem doświadczonych ekspertów i zdobądź kluczowe kompetencje w zakresie diagnostyki termowizyjnej.

Jeśli potrzebujesz szkolenia dla większej grupy pracowników lub masz pytania, skontaktuj się z naszym konsultantem już dziś.

Kopia – B29B94 2
Fluke PTi120 Pocket Thermal Camera 96dpi 1280x853px E NR 26615 1
RSE300 RSE600 Infrared Camera 1280x889px E NR 23896
TiS75 Thermal Imagers 96dpi 1280x853px E NR 28229

To szkolenie obejmuje:

 • 8 godzin szkolenia stacjonarnego w siedzibie naszej firmy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Posiłek w trakcie trwania szkolenia
 • Wsparcie merytoryczne po szkoleniu

Co zyskujesz biorąc udział w szkoleniu?

 • Zwiększysz swoją atrakcyjność i wartość rynkową
 • Zdobędziesz nową wiedzę i umiejętności
 • Nauczysz się wykonywać badania termowizyjne

Podczas naszego szkolenia z termowizji w utrzymaniu ruchu, uczestnicy będą mieli okazję poznać podstawowe zasady działania termowizji oraz interpretacji wyników badań termowizyjnych.

Omówimy również najczęstsze awarie maszyn i urządzeń, które można wykryć przy użyciu termowizji.

W ramach szkolenia uczestnicy będą zapoznawać się z zasadami bezpiecznego użytkowania kamery termowizyjnej, poznając przy okazji jej budowę i funkcje.

Nauczymy się także prawidłowo planować i przeprowadzać badania termowizyjne, a także analizować wyniki i interpretować ich znaczenie dla utrzymania ruchu maszyn.

Nasze szkolenie stawia na praktyczne zastosowanie termowizji i obejmuje ćwiczenia z obsługi kamer termowizyjnych, dzięki czemu uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie badań termowizyjnych.

Uczestnicy otrzymają również materiały szkoleniowe, które pozwolą na dalszą naukę i rozwijanie umiejętności w tym zakresie.

W trakcie naszego szkolenia korzystamy z wysokiej jakości produktów i sprzętu dostarczonych przez renomowaną firmę Fluke. Dzięki ich zaawansowanej technologii i niezawodności, możemy zapewnić uczestnikom doskonałe warunki do nauki i praktycznego doświadczenia.

Dołącz do naszego kursu i poszerz swoją wiedzę oraz umiejętności w dziedzinie termowizji w utrzymaniu ruchu!

Nasze szkolenie z obsługi kamer termowizyjnych w utrzymaniu ruchu maszyn i urządzeń ma na celu zapewnienie uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do przeprowadzania skutecznych badań termowizyjnych w celu wykrycia potencjalnych usterek i problemów technicznych.

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się, jak interpretować wyniki badań termowizyjnych oraz jak tworzyć raporty z tych badań.

Dzięki naszemu szkoleniu będą w stanie zwiększyć skuteczność utrzymania ruchu maszyn i urządzeń poprzez szybkie wykrywanie usterek, co pozwala na minimalizowanie czasu przestoju maszyn oraz kosztów napraw.

Ponadto, szkolenie to może pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa pracy, poprawie efektywności pracy oraz optymalizacji procesów produkcyjnych.

Szkolenie z utrzymania ruchu z termowizją dedykowane jest wszystkim pracownikom odpowiedzialnym za utrzymanie maszyn i urządzeń w doskonałym stanie technicznym.

Wraz z nami zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia niezawodności, bezpieczeństwa pracy i maksymalnej wydajności.

Nasze szkolenie zalecamy przede wszystkim dla pracowników działów utrzymania ruchu, techników, inżynierów oraz osób zajmujących się diagnostyką i serwisowaniem maszyn.

Po ukończeniu naszego kursu utrzymania ruchu z termowizją zdobędziesz, kompleksową wiedzę dotyczącą zasad działania tych kamer, zjawisk fizycznych związanych z emisją promieniowania podczerwonego oraz ich budowy, funkcji i zastosowań w diagnostyce maszyn i urządzeń.

Dowiesz się, jak rozpoznawać najczęstsze usterki, które można wykryć za pomocą kamery termowizyjnej, oraz jak bezpiecznie jej używać i zapobiegać zagrożeniom związanym z jej użytkowaniem.

Nauczysz się także planować, przeprowadzać i analizować wyniki badań termowizyjnych oraz wykorzystywać termowizję do poprawy niezawodności maszyn, zwiększenia bezpieczeństwa pracy i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Będziesz również w stanie analizować i interpretować, a także tworzyć raporty.

Imienny certyfikat w języku polskim (w razie potrzeby- angielskim)
Trwały i sztywny papier o wysokiej jakości,
Przesyłamy wysokiej jakości wersję cyfrową dokumentu w postaci pliku .pdf,
Certyfikat w wersji papierowej przesyłany jest pocztą na wskazany adres.

Program szkolenia

Utrzymanie Ruchu z Termowizją

Szkolenie Specjalistyczne

I. Wprowadzenie do termowizji

Zasady działania i podstawy teoretyczne termowizji

  • Definicja termowizji
  • Zasada emisji promieniowania podczerwonego
  • Podstawowe pojęcia związane z termowizją

Zjawiska termiczne i emisja promieniowania podczerwonego

   • Omówienie procesów termicznych
   • Charakterystyka promieniowania podczerwonego
   • Różnice między promieniowaniem widzialnym a podczerwonym

Budowa i funkcje kamer termowizyjnych

    • Typy kamer termowizyjnych
    • Elementy składowe kamery termowizyjnej
    • Funkcje i możliwości kamery termowizyjnej

II. Zastosowanie termowizji w diagnostyce maszyn i urządzeń

Najczęstsze usterki maszyn i urządzeń wykrywane przy użyciu termowizji

  • Analiza typowych problemów
  • Przykłady użycia termowizji w diagnostyce

Metody wykrywania usterek za pomocą kamery termowizyjnej

   • Techniki skanowania
   • Interpretacja obrazów termowizyjnych

Interpretacja wyników badań termowizyjnych

    • Rozpoznawanie anomalii temperaturowych
    • Ocena stopnia uszkodzenia na podstawie termogramów

III. Bezpieczeństwo w pracy z kamerami termowizyjnymi

Zasady bezpiecznego użytkowania kamery termowizyjnej

  • Instrukcja obsługi
  • Zabezpieczenia przed przegrzaniem i uszkodzeniami

Zagrożenia związane z pracą z kamerami termowizyjnymi i ich zapobieganie

  • Ryzyka związane z promieniowaniem podczerwonym
  • Środki ostrożności podczas pracy z kamerą

IV. Praktyczne aspekty badań termowizyjnych

Planowanie i przeprowadzanie badań termowizyjnych

  • Określenie obszaru badawczego
  • Przygotowanie sprzętu i oprogramowania

Wykonywanie pomiarów i obserwacji z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

  • Techniki zbierania danych
  • Praktyczne wskazówki dotyczące ustawień kamery

Analiza wyników i raportowanie badań termowizyjnych

  • Opracowanie raportu z wynikami
  • Prezentacja i interpretacja danych

V. Podsumowanie i ocena szkolenia

Przeprowadzenie testu / egzaminu końcowego w celu oceny wiedzy uczestników

  • Egzamin teoretyczny
  • Praktyczne zadania z interpretacją termogramów

Feedback i ocena szkolenia przez uczestników

  • Zbieranie opinii uczestników
  • Analiza feedbacku w celu doskonalenia przyszłych szkoleń
Utrzymanie Ruchu z Termowizją: Szkolenie Specjalistyczne
iStock 1093925980

Jak zrealizować szkolenie?

1. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo i uzyskaj informację na temat szkolenia.

2. Ustal termin szkolenia.

3. Zrealizuj szkolenie w wybranym terminie.

Wypełnij formularz i zapisz się na szkolenie


Potrzebujesz dedykowanego szkolenia lub kursu?
Stworzymy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb!