Kamera termowizyjna Testo 890 (640×480 pikseli) automatyczne/ręczne ustawienie ostrości, celownik laserowy, 2 obiektywy do wyboru

Kamera termowizyjna testo 890 zapewnia profesjonalną termografię w przemyśle jak również w budownictwie np. kontrola elementów elektrycznych, pomiar wysokich temperatur, kontrola instalacji solarnych, kontrola instalacji solarnych, kompletna termografia budynków w celach doradztwa energetycznego.

 • Rozdzielczość 640 × 480 pikseli, z technologią SuperResolution 1280 × 960 pikseli z technologią SuperResolution, czułość termiczna <40 mK
 • Dwa obiektywy do wyboru: 42°, 25° i 15°
 • Technologia SiteRecognition, asystent obrazu panoramicznego, zdjęcia termowizyjne w JPG i inne praktyczne funkcje
 • Zintegrowany aparat cyfrowy, wymienne obiektywy (opcja), walizka transportowa, karta pamięci, profesjonalne oprogramowanie itp.

Dane techniczne

Zastosowanie

Dystrybucja energiithermal image energy distribution master

Daleko sięgające konsekwencje awarii systemów dystrybucji energii generują potrzebę systematycznej diagnostyki instalacji energetycznych. W szczególności uszkodzone złącza, jak również problemy na zaciskach mogą powodować występowanie sytuacji krytycznych. Krytyczne punkty pomiarowe znajdujące się w znacznej odległości mogą być wykrywane wyłącznie przy użyciu detektorów o wysokiej jakości we współpracy z wymiennymi teleobiektywami, ponieważ tylko one mogą zapewnić szansę na bezbłędną ocenę obrazu.

 

 

Analiza izolacji budynków – funkcja panoramythermalimage1 panorama building im6c

Badania termograficzne dużych budynków stawiają kamerom i ich użytkownikom specjalne wymagania. Ograniczenia przestrzenne jak mury, ulice czy strefy bezpieczeństwa sąsiadujących obiektów mogą również skutkować problemami z wykonaniem odpowiedniego ujęcia badanego obiektu jednym termogramem. Kamera termowizyjna testo 890 wraz z funkcją „panoramy” rozwiązuje ten problem. Podczas wykonywania zdjęcia dużych budynków badany obszar dzielimy na kilka mniejszych i z pomocą Asystenta obrazu panoramicznego zainstalowanego w kamerze łączymy je w jeden termogram. Straty ciepła będą widoczne na całości struktury budynku z zachowaniem wysokiej jakości każdego szczegółu.

 

 

Analiza izolacji termicznej budynku i audyty energetyczne0563 0890 ir application testo 890 energy advice master

W termografii budynków technologia pomiarów na podczerwień jest idealnym rozwiązaniem, które pomaga szybko i efektywnie wykrywać straty ciepła w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Dzięki wysokiej rozdzielczości termicznej kamery termowizyjne Testo umożliwiają diagnostykę wadliwej izolacji, mostków cieplnych oraz uszkodzeń samego budynku. Są to idealne narzędzia do diagnostyki strat ciepła generowanych przez drzwi, okna, rolety, wnęki z grzejnikami, wadliwą konstrukcję dachu lub strukturę budynku.

 

 

 

Pomiary laboratoryjnethermalimagee3 pcb2 im6c

W sektorze R&D kamery termowizyjne są wykorzystywane do specyficznych analiz dystrybucji ciepła m.in. na płytkach z układami scalonymi. Komponenty układów są kontrolowane szybko i bezinwazyjnie. Wraz z postępem technologii podzespoły stają się coraz mniejsze, a wymagania wobec ich oddawania ciepła coraz wyższe. Tylko kamery o najwyższej jakości i z najlepszą rozdzielczością są w stanie sprostać tym wymaganiom. Dodatkowo kamery testo 890 umożliwiają w pełni radiometryczny pomiar wideo co zapewnia szczegółową analizę termiczną wszelkich zmian temperaturowych występujących na badanych podzespołach w funkcji czasu.

 

 

Utrzymanie ruchutesto 8xx maintenance image v5 im6c

Wczesne wykrywanie bezpośrednich awarii lub usterek w instalacjach i urządzeniach mechanicznych: Niezawodnie rejestruj wzrosty temperatury za pomocą kamery termowizyjnej.

 • Wczesna identyfikacja anomalii termicznych (tzw. HotSpots) bez przerywania pracy
 • Unikaj kosztownych uszkodzeń, przestojów i ryzyka pożaru instalacji i maszyn

Konserwacja instalacji elektrycznych

 • Identyfikacja wadliwych elementów w szafach sterowniczych, instalacjach elektrycznych oraz fotowoltaicznych
 • Ocena stanu cieplnego w instalacjach niskiego, średniego i wysokiego napięcia

Konserwacja mechaniczna

 • Zidentyfikuj zużycie elementów mechanicznych, takich jak wały, łożyska, silniki

 

 

 

Professional energy consultationtesto 8xx energy consultation image v4 im6c

 • Analiza powłoki budynku, ocena efektywności energetycznej oraz identyfikacja potencjału oszczędności energii za pomocą kamery termowizyjnej Testo
 • Łatwe rejestrowanie i dokumentowanie strat energii w budynkach
 • Kamera pozwoli na wykrycie usterek występujących w izolacji cieplnej budynku oraz mostków cieplnych
 • Szybka i łatwa lokalizacja nieszczelczości w nowych budynkach, za pomocą testu Blower Door

 

 

 

Analiza skorupy budynku na obrazie termowizyjnymtesto 8xx building shells image v1 im6c

 • Szczegółowa termografia dużych budynków
 • Na obrazie termowizyjnym widoczne będą wszelkie straty ciepła występujące na badanym budynku: asystent panoramiczny łączy nagrania z kilku obrazów w jeden ogólny obraz

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja miejsc zagrożonych powstawaniem wilgocitesto 8xx mould image v2 im6c

 • Szybko i łatwa lokalizacja obszarów narażonych na wystąpienie pleśń: Obszary te są wyświetlane na czerwono na wyświetlaczu kamery, gdy jest ustawiony tryb wilgotności

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola instalacji grzewczychtesto 8xx heating installations image v1 im6c

Kontrola systemów ogrzewania i klimatyzacji/wentylacji: użyj kamery termowizyjnej, aby szybko i łatwo zidentyfikować nieprawidłowości w rozkładzie temperatur.

 • Lokalizacja źródła wycieku w systemach ogrzewania podłogowego
 • Kontrola działania grzejników
 • Zmierz temperaturę zasilania i powrotu

 

 

 

 

 

Lokalizowanie nieszczelności w płaskich dachachtesto 8xx leaks roof image v1 im6c

 • Wykrywanie wilgoci w dachach: w oparciu o różnice temperatur (występują głównie w dachach płaskich), kamery termowizyjne pokazują obszary dachu narażone na wystąpienie wilgoci lub z uszkodzoną izolacją